Mail ons op: info@verhuisbedrijfwitteveen.nl of bel 055-5786211

Ook hiervoor moet u bij Verhuisbedrijf Witteveen zijn. Als u uw bedrijf gaat verhuizen moet dat natuurlijk zo snel en soepel mogelijk verlopen, want elk uur dat uw medewerkers niet op hun plek zitten of niet te bereiken zijn kost geld.

Projectverplaatsing? Hoe pakken we dit aan?

U kunt een keuze maken uit diverse varianten van verhuizen. Tijdens de taxatie van de te verhuizen inventaris worden hierover afspraken met u gemaakt. Aan de hand van deze afspraken maken wij samen met u een planning, over het hoe en wanneer de verhuizing gaat plaatsvinden.

Verhuisbedrijf Witteveen beschikt over ervaren verhuizers en materialen (computerkarren/ archiefbakken/ hekkenkarren/ dollies) om de projectverplaatsing zo snel en voor uw personeel zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Ook hierbij geldt dat de keuzemogelijkheden aan u zijn (met of zonder de- en montage, met of zonder inpakken van de dozen en bijvoorbeeld de archieven). Intern? Intern? zult u zeggen dat kunnen wij zelf wel. Maar houdt u er wel rekening mee dat uw personeel die hiervoor niet opgeleid en uitgerust is.

Wanneer een medewerker tijdelijk of langdurig arbeidsongeschikt wordt, doordat hij of zij werk (dragen, tillen e.d.) heeft moeten verrichten dat ongewoon is, dit aanzienlijk meer geld gaat kosten dan het inschakelen van een ERKENDE VERHUIZER.

Zowel bij een externe als interne projectverplaatsing zullen de gemaakte afspraken worden vastgelegd, zodat alle betrokkenen hiervan op de hoogte zijn.

Om u niks te laten vergeten tijdens uw verhuizing hebben wij voor u een Checklist projectverhuizingen gemaakt.

Verhuisbedrijf Witteveen is te alle tijden voor, tijdens en na de uit te voeren werkzaamheden voor u bereikbaar.

Witteveen Verhuizingen / Logistiek

Witteveen Verhuizingen / Logistiek